Instytut Jan Pawła II w Warszawie przygotował program wychowawczy, którego celem jest kształtować dzieci i młodzież w duchu wartości Jana Pawła II. 

Zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami i wprowadzania jego założeń na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

Założenia programu

Podstawowa sprawność, w jaką powinien być „wyposażony” człowiek, to umiejętność wartościowania, poznawania siebie, swoich emocji i reakcji, oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Pięć podstawowych wartości, jakie wyróżnia Jan Paweł II to: życie, prawda, miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na ich podstawie mówi się o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia, jako proces wychowania do wartości, wymaga zaangażowania osoby – tzw. samowychowania, oraz zaangażowania wspólnoty, która prowadzi i porządkuje proces wychowawczy dzieci, młodzieży, również dorosłych.

Celem Programu wychowawczego jest przygotowanie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0-8).

Szerzej na temat założeń w załączonym poniżej Wprowadzeniu do programu wychowawczego

wejdź na stronę: https://programwychowawczy.ipjp2.pl/