WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW   W ROKU ŚW. JÓZEFA

– Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – 18.03.2021 r.

         W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem św. Józefa zapraszamy do przeżycia wielkopostnego dnia skupienia w sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej, będącego zarazem kościołem jubileuszowym. Odbędzie się on w wigilię uroczystości św. Józefa – 18 marca br. w godzinach 17.30–19.45. Miejsce naszego spotkania jest związane również z życiem Sługi Bożego ks. Jana Machy, gdzie od początku września 1939 roku był wikariuszem. 

         Zachęcamy wszystkich, by przy tej okazji zyskać odpust zupełny roku jubileuszowego ku czci św. Józefa.

         Program spotkania przedstawia się następująco:

17.30 – Nabożeństwo ku czci św. Józefa, w czasie którego powierzymy działalności katechetyczną w archidiecezji katowickiej Jego opiece

18.00 – Eucharystia z homilią, w intencji Katechetów oraz o nowe powołania

katechetyczne

19.00 – Konferencja p. Agnieszki Huf nt. życia i powołania Sługi Bożego ks. Jana Machy

19.30 – Modlitwa i zakończenie

         W związku z panującą sytuacją epidemiczną do bezpośredniego uczestnictwa w dniu skupienia zapraszamy jedynie chętne osoby, zwłaszcza Katechetki i Katechetów z rejonu Ruda Śląska. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego. Wszyscy pozostali powinni uczestniczyć w spotkaniu za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie parafii św. Józefa w Rudzie Śl.http://www.sjozef.pl/ )

         Dodatkowo w ramach indywidualnego przeżycia wielkopostnego dnia skupienia zachęcamy w dogodnym terminie do indywidualnego pielgrzymowania do kościołów jubileuszowych na terenie naszej archidiecezji (zob. specjalny dekret w sprawie odpudtów z okazji roku św. Józefaoraz do podejmowania dzieł duchowych, dzięki którym, pod zwykłymi warunkami, można również zyskać odpust zupełny:

- rozważanie przez co najmniej pół godziny Modlitwy Pańskiej lub wzięcie udziału w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie;

- spełnienie na wzór świętego Józefa uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;

- odmawianie modlitwy różańcowej w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;

- powierzenie swojej działalności (szczególnie pracy zawodowej) opiece świętego Józefa lub wzywanie Go w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także w intencji poszanowania godności ludzkiej pracy;

- odmawianie Litanii do świętego Józefa, ofiarowanej w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;

- odmawianie 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolnej, prawnie zatwierdzonej modlitwy lub aktu pobożności na cześć tego Świętego.

Pracownicy Wydziału Katechetycznego

 

Najnowsze

13 maj 2021

Podziękowanie szczęśliwego Księdza Jubilata

 Świętowanie jubileuszu 25-lecia święceń prezbiteratu ks. Roberta Kaczmarka

08 maj 2021

Postrzeganie nauki, wiary i duchowości wśród uczniów szkół średnich

Prośba do nauczycieli szkół ponadpodstawowych o przeprowadzenie ankiety dot. postrzegania przez uczniów...

05 maj 2021

IX Gra Miejska ,,Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”

Wojewódzkie konkursy o św. Janie Pawle II z okazji 101 rocznicy...