„Chrystus zmartwychwstał jakie pierwszy spośród tych, co pomarli”

(1 Kor 15, 20)

Przeżywając Misterium Paschalne wnikamy w tajemnicę miłości Boga, który „będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swa miłość, jaka nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,4).

Pochylając się wraz Apostołami na pustym grobem Chrystusa

– w tym niełatwym czasie – zwracamy się do Pana,

aby na nowo wlał w nasze serca nadzieję.

Niech Święta Wielkanocne, pozwolą raz jeszcze doświadczyć obecności Zmartwychwstałego, który swoim uczniom nieustannie powtarza: „Pokój wam”

Błogosławionych świat paschalnych.

Życzą:

Pracownicy Wydziału Katechetycznego w Katowicach

ks. Roman Buchta

ks. Robert Kaczmarek

ks. Sebastian Mandrysz

ks. Krzysztof Sosna

Małgorzata Krzeszowska

Najnowsze

13 maj 2021

Podziękowanie szczęśliwego Księdza Jubilata

 Świętowanie jubileuszu 25-lecia święceń prezbiteratu ks. Roberta Kaczmarka

08 maj 2021

Postrzeganie nauki, wiary i duchowości wśród uczniów szkół średnich

Prośba do nauczycieli szkół ponadpodstawowych o przeprowadzenie ankiety dot. postrzegania przez uczniów...

05 maj 2021

IX Gra Miejska ,,Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”

Wojewódzkie konkursy o św. Janie Pawle II z okazji 101 rocznicy...