Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz liczni przedstawiciele tego stowarzyszenia wzięli udział w obradach XX Europejskim forum nauczania religii w szkołach EuFRES pt. Dialog kultur w Europie – Wyzwanie dla szkolnego nauczania religii, które odbyło się w Wiedniu w dniach 20-24 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z tradycją EuFRESw konferencji uczestniczyli naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za nauczanie religii w szkołach publicznych w poszczególnych krajach europejskich. EuFRES jest niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze szkolnego nauczania religii. Inicjatywa ta, mając początek w środowisku katolickim, pozostaje otwarta na inne wyznania chrześcijańskie.

Podczas XX Konferencji EuFRES odbyła się debata nad problematyką, dotyczącą wkładu szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia dialogu kultur w Europie, którą przedstawił dr Michael Kuhn z Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Tematykę wkładu nauczania religii do dialogu kultur w Europie podjął prof. Sergio Cicatelli z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Dyskusje w grupach roboczych, które odbyły się po referatach wiodących, zmierzały do wymiany osobistych doświadczeń oraz wypracowania wniosków pedagogiczno-religijnych związanych z tematyką XX Forum. 

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej został wybrany na drugą kadencję na Prezydenta Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach.
Gratulujemy wyboru i życzmy  światła Ducha Świętego w działalności na forum europejskim. 

 

Dokument końcowy XX Forum EuFRES: pobierz plik doc