„Panie zmartwychwstały,

który zwyciężyłeś cierpienie i śmierć,

wzywasz nas, abyśmy podtrzymywali

w świecie  płomień nadziei…

daj nam Twój pokój!”

         Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2020 r. 

 

Po raz kolejny świat szokuje nowina – grób jest pusty!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy radości, doświadczenia pokoju oraz błogosławieństwa

Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana wzmocni w  nas wiarę, odnowi nadzieję i pomnoży miłość,

abyśmy z ufnością mogli przeciwstawiać się trudnościom codziennego życia

– stając się Jego radosnymi świadkami!

 

Na piękny czas wspólnotowego świętowania życzymy

Szczęść Boże!

 

Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Ks. dr Robert Kaczmarek

Ks. dr Krzysztof Sosna

Małgorzata Krzeszowska