Finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego

dla klas VI–VIII szkół podstawowych

            W dniu 20. kwietnia 2023 r. miał miejsce finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych. Zawody III stopnia odbyły się w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Wzięło w nich udział 60 uczniów z 50 szkół podstawowych województwa śląskiego, znajdujących się na terenie archidiecezji częstochowskiej i katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej i sosnowieckiej. Finaliści diecezjalni zostali wyłonieni spośród 1059 uczestników z 425 szkół, którzy wzięli udział w etapie rejonowym konkursu. Wcześniej odbywał się etap szkolny, w którym uczestniczyło 2921 uczniów ze 443 szkół. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy” (Łk 4, 32).       
            Uczestników finału diecezjalnego powitał Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ – ks. prof. Jacek Kempa. Po krótkim nabożeństwie Słowa Bożego uczniowie musieli najpierw napisać test, składający się z 32 pytań, w którym mogli zdobyć 45 punktów. Podczas, gdy Komisja Sprawdzająca oceniała prace, młodzież, ich katecheci i rodzice wędrowali ścieżkami formacyjno-edukacyjnymi w instytucjach archidiecezjalnych, zwiedzając Panteon Górnośląski i Kurię Metropolitalną. Mieli również możliwość wejścia na taras widokowy katedry Chrystusa Króla i zobaczenia wnętrza archikatedry. Po posiłku w refektarzu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego finaliści i ich opiekunowie zgromadzili się w auli WTL UŚ.  
            O godz. 14.30 z młodzieżą spotkał się Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup koadiutor Adrian Galbas SAC i skierował do nich pasterskie słowo. Wyjaśniał, że tak jak silnik daje moc samochodowi, tak samo Słowo Boże daje moc naszemu życiu. Zachęcał ich, by nie mieli swojego ulubionego wersetu Pisma Świętego, ale by Pismo Święte było ich ulubioną księgą. Ksiądz Arcybiskup rozdał nagrody zwycięzcom i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.  


            Zwycięzcami finału XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych są:     

I miejsce – Julia ZAWISŁO (klasa VI) ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach z diecezji gliwickiej (katecheta: ks. Paweł Kowalik);

II miejsce – Zuzanna KOCIOŁEK (klasa VIII) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Sobieskiego w Kozach z diecezji bielsko-żywieckiej (katecheta: ks. Marek Pszczółka);

III miejsce – Maria MARKEFKA (klasa VII) z Salezjańskiego Zespołu Szkół im. św. Dominika Savio z Zabrza-Helenki w diecezji gliwickiej (katecheta: ks. Paweł Gacek SDB);

Kolejne miejsca zajęli:

IV miejsce Benedykt KUCHARSKI (klasa VIII) – Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie z diecezji sosnowieckiej (katechetka: Marta Czerniewicz);

V miejsceJan WOJTASIK (klasa VI) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie z diecezji sosnowieckiej (katechetka: Agnieszka Kmiecik-Stępień);

VI miejsceMarta MALCHER (klasa VII) – Szkoła Podstawowa (ZPO im. Unii Europejskiej) w Boronowie z diecezji gliwickiej (katecheta: Karol Kożuch);

VI miejsceKarolina PAPAŁA (klasa VIII) – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach z diecezji gliwickiej (katechetka: Maria Domańska);

VII miejsceMateusz KLIMCZAK (klasa VI) – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Jeleśni z diecezji bielsko-żywieckie (katecheta: ks. Piotr Wróbel);

VII miejsceBogdan KUCHARSKI (klasa VIII) – Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie z diecezji sosnowieckiej (katechetka: Marta Czerniewicz);

VIII miejsceBarbara BEK (klasa VI) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ustroniu z diecezji bielsko-żywieckiej (katechetka: Małgorzata Cieślar).

            Serdecznie gratulujemy!

Z finalistami przyjechało 52 katechetów oraz 43 innych osób towarzyszących. Konkurs zaszczycili swoją obecnością: pani Magdalena Zymon – Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach; pani Ewa Węglarz – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach; pan dr Jerzy Grad – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk – Prodziekan ds. badań naukowych oraz Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UŚ w Katowicach, ks. dr Dawid Ledwoń – Zasępca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ks. dr Marcin Mój, ks. dr Tomasz Kusz, a także przedstawiciele Wydziałów Katechetycznych: Ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, Ks. Paweł Wróbel – po. Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. Tadeusz Hryhorowicz – Moderator Sekcji Szkolno-Katechetycznej Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach; ks. dr Tomasz Chrzan – diecezjalny wizytator nauczania religii diecezji bielsko-żywieckiej.

            Wszystkim uczestnikom finału wojewódzkiego oraz ich katechetom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Biblijnego.

            Szczegółowa statystyka oraz pełna lista wyników znajduje się w załączniku.

Finaliści XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych: pobierz plik doc

Statystyka XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: pobierz plik doc