Ogłoszenia Wydziału Katechetycznego na inaugurację

Formacja katechetów

Zwracamy uwagę na uczestnictwo w przewidzianych prawem partykularnym rekolekcjach zamkniętych w diecezjalnych ośrodkach rekolekcyjnych, adwentowych i wielkopostnych dniach skupienia oraz inauguracji Roku Katechetycznego.
            Serdecznie dziękujemy za złożenie kart formacyjnych za rok szkolny 2022/2023 i prosimy o zabranie kart formacyjnych na nowy rok szkolny.

Jesienne dni skupienia:

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia diecezji katowickiej jesienne dni skupienia odbywać się będą w Panteonie Górnośląskim, gdzie zapoznamy się z bogatą historią i tradycją naszej archidiecezji. Będzie to nasze przygotowanie do przeprowadzania katechez dotyczących tego historycznego jubileuszu.

Udział w tym dniu skupienia będzie wymagał wcześniejszego zgłoszenia poprzez formularz internetowy, gdyż poszczególne grupy nie mogą przekroczyć 40 osób. Przez pięć kolejnych sobót: 4 listopada, 18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia i 9 grudnia będzie można zdecydować się na udział w grupie pierwszej – jej spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 w Panteonie – spotkanie przy stole, oprowadzenie i Msza św. w Seminarium Duchownym – ta grupa zakończy około 13.13. Druga grupa spotyka się o 12.15 w Seminarium Duchownym
i rozpoczyna od Mszy św. z grupą I, potem spotkanie przy stole i oprowadzenie. Zakończenie ok. 15.30. Każda grupa spotka się też z wizytatorami.  

Zachęcamy również, by przyjeżdżać z grupami szkolnymi i parafialnymi do Panteonu w ciągu całego roku szkolnego. Można również włączyć wizytę w Panteonie do programu rekolekcji szkolnych.

Wielkopostne dni skupienia:

24.02.2024 r., g. 10.00  – Katowice-Panewniki, kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP;                                                                       
02.03.2024 r., g. 10.00  – Rybnik Niewiadom, parafia Bożego Ciała i św. Barbary;
09.03.2024 r., g. 10.00  – Jastrzębie Zdrój, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego;
16.03.2024 r., g. 10.00  – Tychy, parafia św. Marii Magdaleny.

Rekolekcje zamknięte dla katechetów:

Kokoszyce:
05–08.02.2024 r.
22–25.08.2024 r. 

Panewniki:
29.01–01.02.2023 r.
19–22.08.2024 r.

Brenna:
08–11.08.2024 r.

Kartoteki

Jeśli, ktoś z katechetów nie oddał jeszcze nowej kartoteki, to bardzo prosimy o niezwłoczne jej wypełnienie i przekazanie do Wydziału Katechetycznego. Formularz do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

Tydzień Wychowania

W dniach 10-16 września 2023 r. przeżywać będziemy XIII Tydzień Wychowania. Pomoce duszpastersko-katechetyczne są dostępne na stronie internetowej: tydzienwychowania.pl.

Podyplomowe Studia Katechetyczne

Wydział Teologiczny UŚ uruchamia kolejną edycję czterosemestralnych Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych za wyjątkiem placówek specjalnych). Trwają zapisy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel.: 32/356 90 56) lub u Kierownika Studiów ks. dra hab. Romana Buchty (tel.: 519 318 961).

Przepisy oświatowe dotyczące kwalifikacji nauczycieli religii w szkołach specjalnych wymagają dodatkowych studiów z oligofrenopedagogiki. Uwrażliwiamy na tę kwestię szczególnie Proboszczów parafii, na terenie których znajdują się placówki specjalne i prosimy o wsparcie katechetów świeckich i księży, mające na celu uzyskanie tych kwalifikacji.

Konkursy religijne

Planowane Konkursy:

  1. dla szkoły podstawowej:

- XXIX Diecezjalny Konkurs Biblijny dla klas IV-V: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7) Zakres: Ewangelia wg św. Marka. Terminy: etap szkolny 26.10.2023 r., etap rejonowy 30.11.2023 r., finał diecezjalny 7.03.2024 r.
w Katowicach;

- XXIX Wojewódzki Konkurs Biblijny dla klas VI-VIII: „Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi” (Mk 14, 62). Zakres: Ewangelia wg św. Marka. Terminy: etap szkolny 23.11.2023 r., etap rejonowy 29.02.2024 r., finał wojewódzki 11.04.2024 r.
w diecezji Gliwickiej.

 

  1. dla szkół ponadpodstawowych:

- XXXIV Olimpiada Teologii Katolickiej – Radom 2024: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”. Terminy: etap szkolny 15 listopada 2023, etap diecezjalny 10 stycznia 2024 r., etap ogólnopolski 4-6 kwietnia 2024 r. w Radomiu. Szczegółowe informacje: https://otk.pl/. Prosimy o zgłaszanie szkół do 6 października br.

- Olimpiada Znajomości Afryki;

- X Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie;

- XXVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (Księga Sędziów oraz Dzieje Apostolskie)

- VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego

- XX Konkurs Papieski.

 

  1. Konkurs Plastyczny w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego pt. „Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości” 1 Kor 16,14 (BE), skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych. Termin przekazania prac konkursowych – do dnia 24 marca 2024 r. na adres: Parafia św. Piotra

i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32, 40-066 Katowice. Regulamin na stronie Wydziału Katechetycznego.

Zwracamy się z prośbą do katechetów o propagowanie konkursów i Olimpiady w szkołach.

Nowy program nauczania religii i nowe podręczniki

W związku z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce" z 2018 r. oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r.
w sprawie jej obowiązywania od 1 września 2021 r. przypominamy, że obligatoryjnie  wprowadzamy nowe podręczniki dla kolejnych oddziałów, tzn. w klasach III i VII szkół podstawowych oraz IV szkół ponadpodstawowych. Można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego i zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP.

Pielgrzymka nauczycieli do Piekar Śląskich

            Tradycyjna XVIII już pielgrzymka nauczycieli archidiecezji katowickiej do sanktuarium MB Piekarskiej odbędzie się w sobotę 7 października br. Rozpoczęcie
w bazylice o godz. 11.00 (a nie jak jest w folderze – o 10.30) wspólną Eucharystią, potem wykład, nabożeństwo i spotkanie przy stole w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2. Prosimy
o zabranie plakatów do szkół i osobiste zaproszenie nauczycieli innych przedmiotów do udziału w pielgrzymce.

Konferencja dla Nauczycieli „Jedni z wielu" – historie odważnych ludzi ratujących Żydów

W piątek 22 września 2023 r. w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2. Odbędzie się konferencja dla Nauczycieli „Jedni z wielu" – historie odważnych ludzi ratujących Żydów, m. in. o rodzinie Ulmów. Patronat honorowy nad konferencją objęła Śląska Kurator Oświaty – mgr Urszula Bauer

Program:
10:00 – powitanie zgromadzonych i rozpoczęcie konferencji – bp dr Grzegorz Kaszak
10:15-10:45 – wykład: Ocaleni bracia - dzieci wspólnego Ojca. Ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894-1975) wobec tragedii Żydów będzińskich – ks. dr hab. Marian Duda       
10:50-11:20 – wykład: Udział Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w ratowaniu ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej (1939–1945) – s. mgr Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ 
10:25-10:55 – wykład: Rodzina Ulmów – miłość mocniejsza niż śmierć – ks. dr Witold Burda  
11:00 – dyskusja       
ok. 12:00 – zakończenie

Święto Bierzmowanych

W tym roku Święto Bierzmowanych będzie połączone ze spotkaniem po Światowych Dniach Młodzieży.  Odbędzie się ono w sobotę 23 września w Sanktuarium MB Piekarskiej pod hasłem: „Gotowi do startu”. Zapraszamy całą młodzież, a zwłaszcza tą która przyjęła sakrament bierzmowania w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023. Początek o godz. 15.00, zakończenie ok. 19.30 (po Mszy św.).

Prosimy o promowanie spotkania w parafiach i szkołach. Zachęcamy katechetów pierwszych i starszych klas szkół ponadpodstawowych, jak również duszpasterzy w parafiach do organizowania przyjazdu młodych do Piekar Śląskich.

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania i młodzieży, która już przyjęła ten sakrament

Kolejny rok organizujemy rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania oraz rekolekcje po bierzmowaniu. Będą się one odbywać w Domu Rekolekcyjnym w Pogórzu.

 Planowane terminy to:

20–22 października 2023 r. – rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania – Pogórze;
27–29 października 2023 r. – rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania – Pogórze;
17–19 listopada 2023 r. – rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania – Pogórze
24–26 listopada 2023 r. – rekolekcje I stopnia po bierzmowaniu – Pogórze.

Oprócz tego, dla osób, które w ubiegłym roku przeżywały rekolekcje po bierzmowaniu
w Pogórzu, organizujemy rekolekcje II stopnia po bierzmowaniu w czeskim Ołomuńcu
w dniach 20–22 października.

Program formacyjny „Młodzi na progu”

Preferowanym programem przygotowania do bierzmowania w archidiecezji katowickiej jest program „Młodzi na progu”, w największym stopniu realizujący postulowaną przez II Synod Archidiecezji Katowickiej „drogę bierzmowania”. Istotnym elementem formacyjnym tego programu są nie tylko spotkania parafialne w małych grupach, ale również rekolekcje wyjazdowe.

Rekolekcje dla maturzystów

Będą miały miejsce w Brennej, w dniach 27–29 października 2023 r. Prosimy poinformowanie i zorganizowanie udziału maturzystów w tych rekolekcjach.

Pielgrzymka dzieci komunijnych

Pielgrzymka dzieci wczesno i pierwszokomunijnych do archikatedry Chrystusa Króla odbędzie się w niedzielę 9 czerwca 2024 r. Początek o godz. 13.30, zaś zakończenie ok. 17.30.

Fundusze stypendialne dla młodzieży

Zachęcamy do zgłaszania młodzieży do programów stypendialnych. Po wakacjach aż do końca listopada przyjmowane będą zgłoszenia wstępne nowych kandydatów do stypendium Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Są one przyznawane uczniom po pierwszym semestrze klasy VII szkoły podstawowej. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto – w 2023 roku jest to kwota 2520 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+), zaś od 1.01.2024 r. będzie to kwota 2969 zł brutto. Stypendia dla nowych kandydatów będą przyznawane dopiero po nowym roku. Można jednak składać wnioski wstępne. W przypadku większej ich ilości wybór osób do stypendium będzie uwzględniał wyniki w nauce oraz wysokość dochodów. Więcej informacji na stronie www.dzieło.pl. Wniosek wstępny można znaleźć na stronie Wydziału Katechetycznego www.wk.archidiecezjakatowicka.pl lub po kontakcie telefonicznym z wydziałem zostanie przesłany mailem..

Wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2024/2025 należy składać po pierwszym semestrze nowego roku szkolnego – do końca lutego 2024 r. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać już uczniowie VII klasy). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 65% najniższego wynagrodzenia netto – w roku 2024 będzie to więc kwota 2094 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezjakatowicka.pl.

Dzień Papieski

XXIII Dzień Papieski będzie obchodzony 15 października 2023 r. pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Cywilizacja życia”. W tym dniu przed kościołami odbędzie się zbiórka na Fundusz Stypendialny Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Oprócz tego planowana jest zbiórka publiczna. Dla sztabów zbiórki publicznej, które w wielu miejscach są organizowane chociażby przy szkołach im. św. Jana Pawła II, zostaną wydrukowane specjalne puszki, naklejki oraz identyfikatory.

W programie obchodów m.in.: niedziela świadectw w wybranych parafiach archidiecezji – 8.10.2023 r., 14 października, godz. 17:00 – koncert inaugurujący obchody XXIII Dnia Papieskiego na Śląsku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, 15 października o godz. 16:00IX Rybnicki Charytatywny Koncert Papieski w Domu Kultury w Chwałowicach, 16 października od godz. 18:00Galowy Koncert Papieski w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.     

15 listopada, godz. 18:30 – spektakl muzyczny „Maryja” w katowickim Spodku. Zapraszamy uzdolnionych aktorsko młodych, dorosłych i seniorów - wolontariuszy, którzy chcieliby wystąpić w scenach zbiorowych w widowisku do rejestrowania się poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 20 września br.  Można go znaleźć pod linkiem: https://forms.gle/nkiaeBvV2GDPgpKp6
Próby będą się odbywały w poniedziałki w godzinach wieczornych w Centrum Katowic w ramach warsztatów prowadzonych przez reżysera Mariusza Kozubka. Decyduje kolejność zapisów. Kiedy upłynie termin zgłoszeń wyślemy e-maila ze szczegółowymi informacjami.
Bilety na spektakl można nabyć poprzez portale: bilety24.pl oraz biletyna.pl
Dodatkowe informacje i rezerwacja  biletów grupowych  w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 

Prosimy o rozpowszechnienie informacji na temat wydarzeń XXIII Dnia Papieskiego w archidiecezji katowickiej

Zapraszamy katechetów do współpracy w zakresie zbiórki publicznej oraz tworzenie sztabów złożonych  z wolontariuszy do kwesty na ulicach w swoich miejscowościach, szkołach lub innych instytucjach (za zgodą przełożonych). Sztaby rejestrujemy do dnia 24 września br. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej  w Katowicach, telefonicznie – 519 546 011 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Gra Miejska „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”.

Kolejna edycja Gry Miejskiej „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem” będzie miała miejsce w sobotę 18 maja 2024 r., czyli dokładnie w rocznicę urodzin Papieża. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz członków parafialnych grup duszpasterskich.