Szkolne nauczanie religii w perspektywie europejskiej, prawne aspekty szkolnej lekcji religii, jej wymiar wychowawczy i kulturowy, a także zawód nauczyciela religii to zagadnienia poruszane podczas konferencji prasowej o nauczaniu religii w szkole, która odbyła się w Sekretariacie KEP 15 lutego br. z udziałem ekspertów Konferencji Episkopatu Polski.  

Relacja z Konferencji  Prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

https://episkopat.pl/eksperci-konferencji-episkopatu-polski-o-szkolnych-lekcjach-religii/