VI miejsce dla archidiecezji katowickiej

w ogólnopolskim finale Olimpiady Teologii Katolickiej.

            W dniach 04–06 kwietnia 2024 r. w Radomiu odbył się ogólnopolski finał XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła. Organizuje ją Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Nauki oraz we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP. Jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. 
            W tym roku w OTK wzięło udział ponad 8000 uczniów z ponad 700 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W Radomiu o palmę zwycięstwa walczyło 121 finalistów etapów szkolnego i diecezjalnego. Każdą diecezję reprezentowały 3 osoby wyłonione
w etapie diecezjalnym. Z archidiecezji katowickiej byli to:

Miłosz ŚLIWA z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego
w Tychach  (katecheta: ks. Piotr Nadrowski);

Izabela WYPYCH z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie  (katecheta: ks. Tomasz Stolarski);

Jakub KOTULA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Katowicach (katecheta: ks. Tomasz Mandrysz).

Jak się okazało, najlepiej z pytaniami dotyczącymi „Zasad społecznej nauki Kościoła” poradził sobie Maciej Hypiak z parafii św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Lubaczowie. II miejsce zajęła Zofia Kurowska z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kałuszynie w diecezji warszawsko- praskiej i III miejsce Łucja Bojnowska z parafii św. Andrzeja Boboli w Świdnicy w diecezji świdnickiej:

Jakub Kotula zajął 6 miejsce. Jesteśmy dumni z tak wysokiej lokaty i serdecznie mu gratulujemy. Wyrazy uznania należą się również Miłoszowi Śliwie, który zdobył tytuł finalisty oraz Izabeli Wypych. Na słowa wdzięczności zasłużyli ich katecheci – ks. Piotr Nadrowski, ks. Tomasz Mandrysz oraz ks. Tomasz Stolarski.


           
Finaliści dostali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 4 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. tys. złotych. Dodatkowo laureaci I i II miejsca dostali vouchery na wycieczki do dowolnego miejsca na świecie, a Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zdobywcom trzech pierwszych miejsc przyznała stypendia.         
           
Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia miało miejsce wieczorem, 4 kwietnia w auli św. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Wzięli w nim udział m.in. bp Marek Solarczyk, biskup radomski; ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, przewodniczący komitetu głównego OTK oraz ks. dr Marek Adamczyk, rektor WSD w Radomiu.
– Wydarzenie ma na celu nie tylko promowanie wiedzy teologicznej, ale także budowanie relacji między młodymi ludźmi z różnych części naszego kraju, tworząc silne więzi społeczne i duchowe. Finałowa gala, na której zostaną wręczone nagrody, zarówno te rzeczowe, jak i stypendia naukowe oraz możliwość studiowania na wybranych kierunkach, będzie dla młodzieży jednoczesnym ukoronowaniem zdobytej wiedzy – mówi ks. dr Jarosław Zieliński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej i pełnomocnik komitetu głównego OTK.       
            Ks. prof. Tomasik zwrócił uwagę, że temat tegorocznej olimpiady „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła” został wybrany przez diecezję radomską. – Radom jest miastem św. Kazimierza, który jako królewicz stąd zarządzał Polską, więc zasady społeczne były istotne
w jego życiu. Warto przypomnieć jedno zdanie z encykliki Redemptor hominis św. Jana Pawła II, że drogą Kościoła jest człowiek i te zasady społeczne są bardzo istotne. One wynikają z tego, że Syn Boży stał się człowiekiem, że nas odkupił, że wzywa nas do zbawienia i dlatego nie jest to tylko pytanie was jako uczestników z przygotowywania się
z zakresu socjologii, politologii, bardzo ważnych nauk, ale to wszystko musi być połączone
z teologią i z naszym wyznaniem wiary. Wiara nie jest sprawą prywatną, wiara jest sprawą, która wiąże się ze zbawieniem całego świata – powiedział ks. prof. Tomasik.
            Zmaganiom olimpijczyków towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie królewskiego miasta Radomia oraz koncert.

            Kolejna, XXXV Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie się w Sandomierzu w dn. 27-29 marca 2025 roku.

Informacje i zdjęcia z finału ogólnopolskiego OTK znajdują się pod linkiem:

http://radioplus.com.pl/diecezja/75558-final-xxxiv-olimpiady-teologii-katolickiej-juz-za-nami