Finał diecezjalny XXVIII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych.