Statut katechety świeckiego (nauczyciela religii)  w archidiecezji katowickiej 

Rozdział 1. Powołanie katechety

 1. Arcybiskup Metropolita Katowicki udziela katechecie misji kanonicznej na wniosek proboszcza, który weryfikuje predyspozycje moralne i duchowe kandydata do nauczania religii.
 2. Misję otrzymuje osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania religii zgodnie z obowiązującym prawem państwowym.
 3. Katecheci rozpoczynający posługę w archidiecezji katowickiej otrzymują misję kanoniczną na okres jednego roku szkolnego. Na wniosek proboszcza parafii, na terenie której pracuje katecheta, misja może zostać przedłużona.
 4. Arcybiskup Metropolita Katowicki może anulować katechecie misję kanoniczną. Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii.
 5. Proboszcz, kierując katechetę do konkretnej placówki oświatowej, ma na uwadze potrzeby katechetyczne parafii, umiejętności, uzdolnienia i predyspozycje katechety, życzliwie i roztropnie uwzględnia też jego wolę.
 6. Katecheci rozpoczynający posługę w archidiecezji katowickiej przed otrzymaniem misji kanonicznej składają uroczyste wyznanie wiary, a katecheci posiadający misję kanoniczną dokonują uroczystego odnowienia wyznania wiary podczas inauguracji roku katechetycznego.

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki katechety

 1. Katecheta naucza zgodnie z Magisterium Kościoła i realizuje program katechetyczny dopuszczony do użytku przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 2. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego katecheta podlega przepisom kościelnym i nadzorowi kościelnemu, w innych zaś sprawach zarządzeniom władz oświatowych.
 3. Katecheta powinien zachować świadomość, że w szkole oficjalnie reprezentuje wspólnotę Kościoła.
 4. W miarę możliwości katecheta organizuje w szkole zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza: grupy biblijne, misyjne, szkolne koła Caritas).
 5. Katecheta odznacza się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa, zachowania i stroju.
 6. W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistniałych między nim a szkołą zwraca się do proboszcza lub Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 7. Posłanie przez Kościół motywuje katechetę do powstrzymania się od przynależności do związków zawodowych działających na terenie szkoły. W kwestiach polityczno-społecznych katecheta kieruje się zasadami katolickiej nauki społecznej, wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski i nauczaniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.
 8. Katecheta jest w stałym kontakcie z proboszczem, wspiera go w tworzeniu planu pracy katechetycznej parafii i w harmonizowaniu go z planem pracy szkoły oraz w sposób uzgodniony z proboszczem włącza się w życie religijne parafii. Z kolei proboszcz, przydzielając katechecie zadania, uwzględnia jego sytuację rodzinną i egzystencjalną.
 9. W przypadku gdy katecheta uczy w kilku szkołach, winien on współpracować z parafią, w której ma największą liczbę godzin.
 10. Posługa katechety na rzecz wspólnoty parafialnej może mieć zwłaszcza postać: włączania się w przygotowanie liturgii niedzielnej, świątecznej oraz nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, uczestnictwa we mszach świętych z udziałem dzieci i młodzieży w niedziele i święta, przygotowania do życia sakramentalnego w parafii, praktykowania pierwszych piątków miesiąca, podjęcia opieki nad uczniami podczas rekolekcji szkolnych.
 11. Proboszcz wspiera katechetę w pracy parafialnej (w razie potrzeby także dotacją dla przedsięwzięć pastoralnych).
 12. Katecheta zobowiązany jest do złożenia corocznego sprawozdania z form zaangażowania w duszpasterstwo katechetyczne w parafii. Sprawozdanie to składa w Wydziale Katechetycznym do 15 września każdego roku (wraz z kartą formacyjną). Sprawozdanie potwierdza swoim podpisem proboszcz.
 13. Katecheta, o ile mieszka na terenie parafii, w której katechizuje, powinien zostać powołany na członka rady parafialnej.
 14. Każdy katecheta ma prawo do corocznego ofiarowania w jego intencji mszy świętej z okazji imienin lub urodzin w parafii, w której katechizuje.
 15. Prowadzenie katechezy dzieci przy parafii, na przykład przedszkolaków, podlega wynagrodzeniu według stawek oświatowych.

 

Rozdział 3. Formacja

 1. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania życia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego orędzia (por. kan. 780 Kodeksu prawa kanonicznego).
 2. O właściwą formację katechety świeckiego troszczą się:
  1. sam katecheta;
  2. proboszcz parafii, w której katecheta jest zatrudniony;
  3. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 3. Formacja prowadzi do dojrzałości ludzkiej, religijnej i apostolskiej oraz obejmuje wymiary: duchowy, doktrynalny i pedagogiczny.
 4. Katecheta nieustannie pogłębia swoją wiedzę katechetyczną oraz uczestniczy w stałej formacji intelektualnej i duchowej organizowanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bierze także udział w inauguracji roku katechetycznego w katedrze i w rekolekcjach zamkniętych trwających minimum trzy dni.
 5. Udział w spotkaniach formacyjnych odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach w oparciu o przedłożoną przez katechetę do 15 września każdego roku kartę formacyjną.
 6. Katecheta, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w wyżej wymienionych spotkaniach formacyjnych, zostanie upomniany na piśmie przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie zmianie, może utracić misję kanoniczną.
 7. W parafii katecheta uczestniczy w formacji przez cykliczne spotkania odbywające się w celu omówienia aktualnych spraw, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami, budowania i podtrzymywania wspólnej odpowiedzialności za katechizację, a także przez spotkania modlitewne, spotkania integracyjne, pielgrzymki i tym podobne.

 

Szkoły Katolickie

Opiekun duchowy szkół katolickich:

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CHORZÓW

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kard. Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11, 41-500 Chorzów

kom. +48 721 400 301, tel. +48 32 249 50 44; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.katolik-chorzow.edu.pl

 • Katolicka Szkoła Podstawowa
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

ul. Wielkopolska 20, 44-330 Jastrzębie Zdrój

tel. +48 32 473 32 00; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.salezjanki.szkola.pl

 

KATOWICE

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Bł. ks. Emila Szramka

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

ul. Kobylińskiego 4, 40-026 Katowice

tel. +48 32 255 26 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkolakatolicka.edu.pl

 • Katolicka Szkoła Podstawowa
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 1. Ścigały 17, 40-208 Katowice

kom. +48 504 169 950 tel. +48 32 352 99 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kaespe.katowice.pl

 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24, 40-587 Katowice - Brynów

kom. +48 796 554 102, tel. +48 32 724 65 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkolakatowice.pl

 

Szkoła Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych

 1. Pijarska 7, 40-750 Katowice

kom. +48 668 864 713, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pijarzy.katowice.pl

 

Niepubliczne Przedszkole „Pod Aniołem”

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 1. Grzegorzka 2, 40-308 Katowice – Dąbrówka Mała

tel. +48 32 757 05 75, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.przedszkolepodaniolem.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Kuźnica”
ul. Deszczowa 14
40-318 Katowice
tel. 882 077 503 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kuznica.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ
ul. Karliczka 15
40-488 Katowice (Giszowiec)
telefon: 664 195 196 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.plomien.edu.pl

 

Liceum In Altum

 1. Deszczowa 14

40-318 Katowice

tel. 798 550 481 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.inaltum.edu.pl

 

 

Niepubliczne Przedszkole Węgielek

 1. Kołodzieja 89a

40-749 Katowice

tel. 798 550 481 e-mail: wegielek.edu.pl

www.wegielek.edu.pl

 

 

MYSŁOWICE

Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów
ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice
kom. +48 797 907 661, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pspj.edu.pl

 

Przedszkole Montessori „Ziarno”

 1. Powstańców 19

41-400 Mysłowice

tel: + 48 +48 797 907 847, e-mail: kontakt@montessoriziarno

www.montessoriziarno.pl/przedszkole

 

 

 

Żłobek Montessori „Ziarno”

 1. Powstańców 19

41-400 Mysłowice

tel: + 48 +48 797 907 847, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.montessoriziarno.pl/zlobek

 

 

PIEKARY ŚLĄSKIE

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 1. Bytomska 207, 41-940 Piekary Śląskie

tel. +48 32 630 78 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.katolik.piekary.pl

 

RYBNIK

Zespół Szkół Urszulańskich

 1. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik

tel. +48 32 422 87 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.urszulanki.rybnik.pl

 • Szkoła Podstawowa
 • Liceum Ogólnokształcące

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 1. 1-Maja 1, 41-100 Siemianowice Śląskie

tel. +48 32 228 22 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.katolik.siemianowice.pl

 • Puliczna Szkoła Podstawowa
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosco”

 1. Wojska Polskiego 82, 41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 345 21 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.salezjanie.com.pl 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Publiczne Technikum

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

 1. Radlińska 52, 44-286 Wodzisław Śląski

kom. +48 601 571 795, tel. +48 32 456 42 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.katolik.wodzislaw.webd.pl

 • Katolicka Szkoła Podstawowa
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 

 

INNE:

SZKOŁY IMIENIA JANA PAWŁA II

opiekun duchowy: ks. Jacek Błaszczok

tel. +48 32 430 00 68

 

Szkoły katolickie: pobierz plik pdf

 

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus.

H1 Nullam ac quam a sapien

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus.

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus. Phasellus vehicula ornare feugiat. Sed at mi eget elit commodo mattis. Suspendisse vitae magna et nunc egestas lobortis a id mi.

H2 Nullam ac quam a sapien

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus. Phasellus vehicula ornare feugiat. Sed at mi eget elit commodo mattis. Suspendisse vitae magna et nunc egestas lobortis a id mi

Donec sit amet consequat

Donec sit amet consequat

Donec sit amet consequat

Donec sit amet consequat

Donec sit amet consequat

Donec sit amet consequat

h3 Nullam ac quam a sapien

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus. Phasellus vehicula ornare feugiat. Sed at mi eget elit commodo mattis. Suspendisse vitae magna et nunc egestas lobortis a id mi

Lista <ul class="tpl-list list1">

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget est interdum, volutpat metus sed, efficitur sem. Phasellus et diam ac lacus tempor porta at ut dolor. Sed tempor dolor at ligula faucibus, blandit hendrerit orci vehicula. Maecenas mattis tincidunt tristique.
 • Duis elementum et ipsum et ultricies. Nullam laoreet velit eu turpis tempus, in lacinia massa iaculis. In eros urna, molestie non porttitor vulputate, laoreet vel orci. Vivamus ac libero pulvinar eros tristique iaculis.
 • Aenean lobortis in urna nec condimentum. Nam consectetur elit diam, a egestas quam gravida vitae. Phasellus faucibus libero vitae orci rutrum feugiat. Praesent efficitur, elit eget vehicula fermentum, urna augue volutpat ligula, eget consectetur tortor metus at justo.
 • Vivamus non consequat eros. Nunc ut mauris molestie, sodales nibh nec, scelerisque magna. Suspendisse elementum fermentum felis nec convallis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Nunc eget odio erat. Nulla eu auctor elit. Curabitur tellus dolor, tincidunt vitae volutpat consequat, fermentum id elit. Phasellus non massa magna. Phasellus aliquam varius nisi, a molestie metus sollicitudin ut.
 • Donec metus augue, rutrum sed lobortis id, fermentum ut magna. Donec sit amet consequat est. Duis luctus ante sapien, nec varius nulla laoreet nec. Vivamus commodo a orci sit amet dictum. Curabitur elementum dui sit amet enim molestie porttitor.

Lista <ul class="tpl-list list2">

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget est interdum, volutpat metus sed, efficitur sem. Phasellus et diam ac lacus tempor porta at ut dolor. Sed tempor dolor at ligula faucibus, blandit hendrerit orci vehicula. Maecenas mattis tincidunt tristique.
 • Duis elementum et ipsum et ultricies. Nullam laoreet velit eu turpis tempus, in lacinia massa iaculis. In eros urna, molestie non porttitor vulputate, laoreet vel orci. Vivamus ac libero pulvinar eros tristique iaculis.
 • Aenean lobortis in urna nec condimentum. Nam consectetur elit diam, a egestas quam gravida vitae. Phasellus faucibus libero vitae orci rutrum feugiat. Praesent efficitur, elit eget vehicula fermentum, urna augue volutpat ligula, eget consectetur tortor metus at justo.
 • Vivamus non consequat eros. Nunc ut mauris molestie, sodales nibh nec, scelerisque magna. Suspendisse elementum fermentum felis nec convallis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Nunc eget odio erat. Nulla eu auctor elit. Curabitur tellus dolor, tincidunt vitae volutpat consequat, fermentum id elit. Phasellus non massa magna. Phasellus aliquam varius nisi, a molestie metus sollicitudin ut.
 • Donec metus augue, rutrum sed lobortis id, fermentum ut magna. Donec sit amet consequat est. Duis luctus ante sapien, nec varius nulla laoreet nec. Vivamus commodo a orci sit amet dictum. Curabitur elementum dui sit amet enim molestie porttitor.

Lista <ol>

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget est interdum, volutpat metus sed, efficitur sem. Phasellus et diam ac lacus tempor porta at ut dolor. Sed tempor dolor at ligula faucibus, blandit hendrerit orci vehicula. Maecenas mattis tincidunt tristique.
 2. Duis elementum et ipsum et ultricies. Nullam laoreet velit eu turpis tempus, in lacinia massa iaculis. In eros urna, molestie non porttitor vulputate, laoreet vel orci. Vivamus ac libero pulvinar eros tristique iaculis.
 3. Aenean lobortis in urna nec condimentum. Nam consectetur elit diam, a egestas quam gravida vitae. Phasellus faucibus libero vitae orci rutrum feugiat. Praesent efficitur, elit eget vehicula fermentum, urna augue volutpat ligula, eget consectetur tortor metus at justo.
 4. Vivamus non consequat eros. Nunc ut mauris molestie, sodales nibh nec, scelerisque magna. Suspendisse elementum fermentum felis nec convallis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 5. Nunc eget odio erat. Nulla eu auctor elit. Curabitur tellus dolor, tincidunt vitae volutpat consequat, fermentum id elit. Phasellus non massa magna. Phasellus aliquam varius nisi, a molestie metus sollicitudin ut.
 6. Donec metus augue, rutrum sed lobortis id, fermentum ut magna. Donec sit amet consequat est. Duis luctus ante sapien, nec varius nulla laoreet nec. Vivamus commodo a orci sit amet dictum. Curabitur elementum dui sit amet enim molestie porttitor.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

Jan Wiewiórczak

Lista <ul class="tpl-list list3">

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget est interdum, volutpat metus sed, efficitur sem. Phasellus et diam ac lacus tempor porta at ut dolor. Sed tempor dolor at ligula faucibus, blandit hendrerit orci vehicula. Maecenas mattis tincidunt tristique.
 • Duis elementum et ipsum et ultricies. Nullam laoreet velit eu turpis tempus, in lacinia massa iaculis. In eros urna, molestie non porttitor vulputate, laoreet vel orci. Vivamus ac libero pulvinar eros tristique iaculis.
 • Aenean lobortis in urna nec condimentum. Nam consectetur elit diam, a egestas quam gravida vitae. Phasellus faucibus libero vitae orci rutrum feugiat. Praesent efficitur, elit eget vehicula fermentum, urna augue volutpat ligula, eget consectetur tortor metus at justo.
 • Vivamus non consequat eros. Nunc ut mauris molestie, sodales nibh nec, scelerisque magna. Suspendisse elementum fermentum felis nec convallis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Nunc eget odio erat. Nulla eu auctor elit. Curabitur tellus dolor, tincidunt vitae volutpat consequat, fermentum id elit. Phasellus non massa magna. Phasellus aliquam varius nisi, a molestie metus sollicitudin ut.
 • Donec metus augue, rutrum sed lobortis id, fermentum ut magna. Donec sit amet consequat est. Duis luctus ante sapien, nec varius nulla laoreet nec. Vivamus commodo a orci sit amet dictum. Curabitur elementum dui sit amet enim molestie porttitor.

Lista <ul class="tpl-list list1">

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lista <ul class="tpl-list list5">

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lista <ul class="tpl-list list2">

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lista <ul class="tpl-list list3">

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lista <ul class="tpl-list list4">

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Nullam ac quam a sapien consectetur tristique. Aenean elementum iaculis elit a feugiat. Sed aliquam nunc justo, vitae varius quam mollis id. Sed sed efficitur magna. Fusce a risus mauris. Aliquam blandit sagittis fringilla. Suspendisse potenti. Nunc non dictum est. In vitae sapien a tellus faucibus rhoncus. Ut ut eleifend dui, vitae aliquam orci. Maecenas pellentesque dignissim augue. Curabitur sit amet risus ullamcorper, rhoncus lorem vitae, imperdiet libero. Sed leo ex, maximus sed leo eget, imperdiet finibus lectus.

Regulamin - <ol class="regulations">

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac lectus non purus placerat ultrices. Suspendisse luctus, ligula ac ultricies consequat, nibh mauris faucibus nisl, non facilisis nisl lorem vel nunc. Praesent eu nisl consectetur, luctus velit vitae, euismod erat.
 2. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce ut ante pellentesque, pellentesque mauris vitae, pulvinar nulla. Pellentesque fermentum at velit ut posuere. Ut tristique velit et dui cursus ornare. Aliquam accumsan, enim non vehicula cursus, purus nisi pulvinar nulla, vitae tristique nisl tortor quis orci.
 3. Integer quis ipsum tincidunt, commodo lorem sit amet, consectetur augue. Ut non eleifend lorem, at dignissim tortor. Vestibulum at mi sed turpis lobortis malesuada ac nec magna. Cras tellus purus, tristique id iaculis nec, scelerisque at ex. Integer eget aliquet felis. Donec sed ante a nisl dictum convallis ut eget velit. Integer et odio vel libero ultrices venenatis in ut turpis. Proin eu leo interdum, eleifend quam at, laoreet erat. Aliquam tortor sapien, sollicitudin sed ex eget, ornare vulputate sapien.
 4. Curabitur ac tristique magna, molestie bibendum odio. Vestibulum molestie justo at ornare fringilla. Vivamus ultrices maximus ultricies. Donec ultricies neque ac lobortis aliquam. Suspendisse non rutrum diam. Donec aliquam ac ipsum eget condimentum.
 5. Proin tincidunt semper metus ac pellentesque. Ut condimentum, lacus dignissim tempor viverra, dui urna maximus metus, quis rhoncus libero mi sit amet est. Vivamus at mollis dui, in bibendum urna. Nunc non sagittis felis. Donec auctor porta malesuada. Mauris enim lorem, sollicitudin sit amet auctor sed, posuere vitae nibh.
 6. Nam sed quam porttitor, laoreet augue iaculis, tristique est. Donec mollis purus ut nunc lacinia porta blandit eget leo. Vestibulum consequat dolor vel nisl porta, eget porttitor libero commodo. Quisque mollis dignissim ipsum eu aliquet. Phasellus nisl nibh, iaculis vitae enim a, pulvinar congue quam. Nunc congue aliquam nisl, a interdum ex.
 7. Etiam malesuada turpis in dui condimentum rutrum. Duis suscipit arcu eget ullamcorper mattis. Fusce imperdiet sem eget luctus convallis. Aenean arcu risus, finibus a rhoncus et, placerat vel ligula. Nullam ultrices, libero accumsan tincidunt commodo, enim metus porta urna, eu elementum erat sapien eget metus.
 8. Phasellus commodo, ipsum ac consequat consectetur, magna ipsum pellentesque nunc, lacinia fermentum velit risus quis est. Nunc faucibus nulla quis libero consequat vulputate. Nullam fermentum sed nulla sed lobortis.
 9. Morbi id vehicula nisl. Duis eu eleifend ligula. Vestibulum finibus risus et tincidunt hendrerit. Praesent convallis nibh nulla, non convallis orci vulputate nec. Curabitur dolor tortor, vehicula ut metus non, cursus iaculis orci. Praesent a libero nec orci aliquet tincidunt. Praesent eget eros vel quam ornare mattis.
 10. Curabitur at nunc at sapien vestibulum pulvinar id convallis quam. Duis luctus congue iaculis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras quis aliquet neque, ac ultricies diam. Nam sed finibus augue. Nunc elit justo, luctus in dictum a, mattis at massa. Sed metus eros, convallis eu ligula ac, tristique rutrum metus. Integer sagittis urna nisl, id tincidunt neque blandit condimentum

Warnings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum venenatis orci non tortor accumsan...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum venenatis orci non tortor accumsan...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum venenatis orci non tortor accumsan...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum venenatis orci non tortor accumsan...

Blocks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum condimentum pulvinar justo, sed faucibus ligula feugiat ac. Morbi quis enim nulla, vel congue augue.